Tuyển dụng

03 Nhân viên kinh doanh làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

17/10/2017 10:19

driVadz tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (làm việc TP Hồ Chí Minh) - Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/11/2017.

10 Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội

17/10/2017 10:32

driVadz tuyển dụng 10 Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/11/2017.